Warsztaty strategiczne

Nasza oferta

Co robimy?

Realizacje

 • Wspieramy podejmowanie decyzji dotyczących zmian w projekcie lub w organizacji w ustalonym z Zamawiającym zakresie, np. doprecyzowania grupy docelowej projektu, celu działania, sposobu organizacji działań wewnątrz organizacji, wykorzystania w przyszłości materiałów, które powstały w projekcie.
 • Podpowiadamy, jak wykorzystać wyniki ewaluacji w praktyce.
 • Pomagamy wypracować kolejne kroki do wprowadzenia nowych rozwiązań.
 • Program warsztatów tworzymy w oparciu o aktualną sytuację, potrzeby i cele Zlecającego.

Zlecający: Fundacja Interakcja

Grupa docelowa: zarząd organizacji

Cele:

 • zwiększenie umiejętności rozpoznawania kompetencji w zespole i podziału zadań w oparciu o nie,
 • wzrost umiejętności udzielania sobie nawzajem informacji zwrotnej,
 • wypracowanie procedur nawiązywania nowych współprac, ich monitorowania i zamykania.

Zlecający: Kampania Przeciw Homofobii

Grupa docelowa: zespół organizacji

Cel: Wypracowanie nowego sposobu organizacji działań w odniesieniu do potrzeb grupy docelowej, zasobów organizacji i strategii działań.

Zlecający: European Network Remembrance and Solidarity

Grupa docelowa: zespół organizacji

Cel: 

 • podjęcie decyzji o celu portalu Hi-Story na podstawie wyników ewaluacji i priorytetów ENRS
 • wybór działań, które będą sprzyjać realizacji celów Hi-Story
 • podjęcie decyzji o najbliższych  krokach

Zlecający: Fundacja Szkoła z Klasą

Grupa docelowa: zarząd i zespół

Cele: 

 • Sprawdzenie, w jaki sposób można rozwijać Szkołę Dobrostanu w przyszłości tak, by odpowiadała jak najlepiej na potrzeby kadry szkolnej.
 • Wybranie elementów Szkoły Dobrostanu, które mogą wejść do działalności gospodarczej.
 • Zaplanowanie kolejnych kroków.

Zlecający: Urząd Miasta Tarnów

Grupa docelowa: mieszkańcy i mieszkanki Tarnowa

Cel: wypracowanie wskazówek i rekomendacji mieszkańców względem zabudowy działki w Tarnowie

Zaufali nam

Chcesz przeprowadzić z nami warsztaty?