Badanie potrzeb

Nasza oferta

Co robimy?

Realizacje

  • Sprawdzamy z czym mierzą się Twoi klienci, co ich motywuje, co zniechęca, jakie mają doświadczenia w obszarze, którym się zajmujesz.
  • Dajemy ci konkretne przykłady problemów ważnych dla twoich klientów oraz rozwiązań, z jakich korzystają. Pokazujemy, jakim językiem o nich mówią. Jeśli skorzystasz z naszych cytatów w materiałach promocyjnych, edukacyjnych, czy kursach, to twój klient będzie mieć poczucie, że rzeczywiście go rozumiesz, że twój produkt jest właśnie dla niego.
  •  Pomagamy zaplanować działanie lub produkt w oparciu o to, czego potrzebują klienci.

Zlecający: Pracownia Gruntownia

Cele: Sprawdzenie, jakich produktów związanych z bajkoterapią poszukują rodzice oraz profesjonaliści (personel szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych). Rozpoznanie wyzwań, z jakimi mierzą się klienci marki, motywacji.

Narzędzia: ankiety, analiza danych zastanych

Skala: 1500 osób uczestniczących

Zlecający: European Network Remembrance and Solidarity

Cele: 

  • Określenie potrzeb grupy docelowej projektu (nauczycieli i nauczycielek z wybranych krajów Europy) dotyczących wykorzystania portalu edukacyjnego Hi-story Lessons;
  • Ocena adekwatności dobranych metod realizacji projektu Hi-story Lessons do potrzeb grupy docelowej;
  • Określenie możliwości przebudowy i rozwoju portalu edukacyjnego Hi-story Lessons.

Narzędzia: ankieta, wywiady indywidualne w j. polskim i angielskim

Skala: 90 osób uczestniczących

Zlecający: Fundacja Interakcja

Cele: Sprawdzenie, jak wygląda sytuacja młodzieży interpłciowej w wybranych obszarach życia (z jakimi problemami się mierzą/ jakich wyzwań doświadczają, kto ich wspiera, w jaki sposób, jakiego wsparcia oczekują). Dowiedzenie się, jakiego wsparcia potrzebuje młodzież interpłciowa w Polsce.

Narzędzia: ankieta, wywiady indywidualne pogłębione

Skala: 26 osób uczestniczących

Zaufali nam

Sprawdź, jakie firmy i organizacje zdecydowały się na współpracę z nami. Dziękujemy za zaufanie!

Chcesz zrobić z nami badanie potrzeb?