Ewaluacja

Nasza oferta

Co robimy?

Relizacje

 • Przeprowadzamy ewaluację istniejących projektów w oparciu o ustalone z Zamawiającym kryteria (np. użyteczność, skuteczność, adekwatność, efektywność).
 • Posługujemy się metodami jakościowymi i ilościowymi.
 • Przygotowujemy raporty i wizualizacje wyników.
 • Przedstawiamy rekomendacje na przyszłość w nawiązaniu do otrzymanych wyników.
 • Pomagamy zidentyfikować rozwiązania stosowane przy analogicznych działaniach w innych organizacjach (desk research).
 • Mamy doświadczenie w ewaluacji projektów z obszaru edukacji i zdrowia.

Zlecający: Centrum Edukacji Obywatelskiej

Cele: monitoring wskaźników, określenie skuteczności poszczególnych elementów programu, określenie adekwatności programu do potrzeb nauczycieli/nauczycielek, wypracowanie rekomendacji

Narzędzia: ankiety on-line (dla nauczycieli/ nauczycielek bezpośrednio objętych wsparciem, dyrekcji, rad pedagogicznych), wywiady indywidualne, case studies, analiza danych zastanych

Skala: 2400 osób uczestniczących

Zlecający: Szpital MSWiA w Szczecinie

Cele:

 • Ocena skuteczności i jakości projektu pt. „Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii”.
 • Sprawdzenie stopnia poprawy profilaktyki i zmniejszenie nierówności w zdrowiu poprzez wdrożenie modelu telemedycznego w dziedzinie psychiatrii. 

Narzędzia: analiza danych zastanych, ankiety

Skala: 1150 osób uczestniczących

Zlecający: SENSE Consulting

Cele: Ocena wdrożenia trzech innowacji:

 • „Eko – Logika. Sztuka roślinnego gotowania” – branża gastronomiczna, 
 • „Agro – Eko – Lab” – branża rolnicza, 
 • „Projektowanie Rzemieślników” – branże usługowo–produkcyjne kształcące przyszłych rzemieślników.

Narzędzia: analiza danych zastanych, analiza ankiet

Skala: 919 osób uczestniczących

Zlecający: Kampania Przeciw Homofobii

Cele: Zweryfikowanie adekwatności Tęczowego Piątku do potrzeb młodzieży LGBT+, efektywności organizacji wydarzenia oraz wypracowanie wniosków na przyszłość

Narzędzia: Ankieta on-line dla młodzieży LGBT+, wywiad grupowy z zespołem organizującym Tęczowy Piątek, analiza danych zastanych

Skala: 676 osoby uczestniczące

Zlecający: Krajowa Izba Fizjoterapeutów

Cele: Ocena wdrożenia pilotażu kursu skierowanego do fizjoterapeutów w zakresie infodemii.

Narzędzia: ankiety, analiza danych zastanych, wywiad grupowy

Skala: 180 osób uczestniczących

Zlecający: Fundacja Szkoła z Klasą

Cele:

 • Ocena skuteczności Szkoły Dobrostanu.
 • Ocena zrozumiałości treści i metod zawartych w materiałach.
 • Ocena przydatności treści i metod zawartych w materiałach.
 • Zebranie rekomendacji co do przyszłości programu.

Narzędzia: ankieta, wywiady grupowe (fokusy)

Skala: 168 osób uczestniczących

Zlecający: Fundacja Pole Dialogu

Cele: Sprawdzenie, w jakim stopniu projekt wpłynął na kompetencje personelu domów opieki. Ocena skuteczności projektu w otwieraniu domów opieki na społeczność lokalną.

Narzędzia: ankieta, wywiad grupowy, analiza danych zastanych

Skala: 3 DPS-y

Zlecający: Kampania Przeciw Homofobii

Cele: Wypracowanie formuły gali i nagród lepiej pasującej do strategii organizacji. Ocena efektywności ponoszonych kosztów.

Narzędzia: wywiady indywidualne, desk research, analiza danych zastanychZaufali nam

Chcesz z nami przeprowadzić ewaluację?